els diederen
Els op de Vespa door het heuvellandschap Zuid-Limburg, tekening Sannie Straatman 1987
Els Diederen|Els van Dedere